شماره پیامک پشتیبانی سایت : 5000248433 (24 ساعت شبانه روز)***!!!توجه!!!***بیش از 500 گیگابایت بانک اطلاعاتی،کافیست عنوان پروژه مورد نظر خود را برای ما ارسال کنید تا در کمتر از چند دقیقه پروژه برای شما ارسال شود***!!!توجه!!!*** شماره پیامک پشتیبانی سایت : 5000248433 (24 ساعت شبانه روز)

بررسی سلامت روانی کارکنان اداره بهزیستی شهرستان نیشابور

بررسی سلامت روانی کارکنان اداره بهزیستی شهرستان نیشابور

عنوان : بررسی سلامت روانی کارکنان اداره بهزیستی شهرستان نیشابور

جزییات بیشتر


6,400 تومان

عنوان : بررسی سلامت روانی کارکنان اداره بهزیستی شهرستان نیشابور

فهرست مطالب :

فصل اول
كليات و مقدمه       
1-1 مقدمه
1-2 بيان مسئله   
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق   
1-4 اهداف تحقيق   
1-5 فرضيه ها و سئوالات تحقيق   
1-6 متغيرهاي تحقيق   
1-7 تعريف مفهومي و عملياتي   
فصل دوم
پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري       
1-2 پيشينه نظري تحقيق   
2-1-1 مفهوم سلامت روان   
2-1-2 تاريخچه سلامت روان در جهان   
2-1-3 تاريخچه سلامت روان در ايران   
2-1-4 مفهوم سلامت روان از ديدگاه هاي مختلف   
2-1-5 سلامت روان از نظر مكاتب   
2-1-6 اصول سلامت روان   
2-1-7 هدف ايجاد سلامت روان   
2-1-8 مكانيزم هاي دفاعي و نقش آن در سلامت روان   
2-1-9 جمع بندي   
2-2 پيشينه عملي تحقيق
2-2-1 همه گير شناسي در ايران   
2-2-2 بررسي همه گير شناسي در جهان   
فصل سوم
روش شناسي تحقيق       
3-1 روش تحقيق   
3-2 جامعه آماري   
3-3 نمونه تحقيق   
3-4 ابزار تحقيق   
3-4-1 مقياس هاي چهارگانه آزمون   
3-4-2 موارد كاربرد و محدوديت هاي آزمون   
3-4-3 نمره برش آزمون   
3-5-3 پايايي آزمون   
3-6 اعتبار پرسشنامه   
3-7 روش جمع آوري اطلاعات و اجرا   
3-8 تجزيه و تحليل آماري   
فصل چهارم
يافته هاي تحقيق       
4-1 داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه   
4-2 ميانگين سلامت رواني جامعه مورد مطالعه   
4-3- تجريه و تحليل فرضيه و سئوالات تحقيق   
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري       
5-1 بحث و نتيجه گيري   
5-2 نتيجه گيري كلي   
5-3 محدوديت هاي تحقيق   
5-4 پيشنهادات تحقيق   
منابع تحقيق   
پيوست
پيوست   
فهرست جداول
جدول 2-1 مقايسه بررسي هاي انجام شده در مورد شيوع بيماريهاي رواني در مناطق مختلف جهان و ايران
جدول 4-1. داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه   
جدول 4-2 ميانگين و واريانس جامعه مورد مطالعه   
جدول 4-3 مقايسه نمرات زنان و مردان در آزمون   
جدول 4-4 محاسبه ضريب همبستگي سن كارمندان با نمرات سلامت رواني
جدول 4-5 مقايسه ميانگين ها و انحراف معيار سه گروه اشتغال
جدول 4-6 تجزيه و تحليل واريانس ها   
جدول 4-7 مقايسه ميانگين هاي گروه هاي مختلف فعاليت   
جدول 4-8 تجزيه و تحليل واريانس هاي گروه هاي مختلف فعاليت   
جدول 4-9 محاسبه ضريب همبستگي سنوات كاري با سلامت رواني   

فهرست نمودارها
نمودار هسيتوگرام 4-1 نمرات سلامت رواني و فراواني آن در مردان و زنان
نمودار هيستوگرام 4-2 سن آزمودني ها و فراواني آن در مردان و زنان   
نمودار 4-3 مقايسه ميانگين هاي سه گروه اشتغال   
نمودار 4-4 ميانگين هاي سلامت رواني گروه هاي مختلف فعاليت...

توجه : بعد از پرداخت مبلغ فایل همان لحظه قابل دانلود خواهد بود.
  • فرمت فایل : word
  • تعداد صفحات : 110

سبد خرید

بدون محصول

حمل 0 تومان
مجموع 0 تومان

سبد خرید پرداخت

محصولات جدید

  • بررسی رابطه بین نوع رشته تحصیلی دبیران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  • بررسي آزمون شخصيتي كرنل سوال 87 در ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي
بررسی رابطه بین نوع رشته تحصیلی دبیران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
عنوان : بررسی رابطه بین نوع رشته تحصیلی... >>
بررسي آزمون شخصيتي كرنل سوال 87 در ميان دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي
عنوان : بررسي آزمون شخصيتي كرنل سوال 87 در... >>
مقايسه مشكلات زنان عادی و ويژه
عنوان : مقايسه مشكلات زنان عادی و ويژه... >>
علل گرايش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي به مصرف مواد مخدر
عنوان : علل گرايش دانشجويان دانشگاه آزاد... >>
بررسی ارتباط بين درونگرايی – برونگرايی و انتخاب رنگ رشته معماری
عنوان : بررسی ارتباط بين درونگرايی –... >>
بررسي رابطه بين امكانات رفاهی و افت تحصيلی در بين دانش آموزان
عنوان : بررسي رابطه بين امكانات رفاهی و افت... >>
بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاری
عنوان : بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات... >>
بررسي تأثير نگرشهای صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان
عنوان : بررسي تأثير نگرشهای صميمانه والدين... >>
بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش
عنوان : بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي... >>
میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و جمهوری اسلامی ایران
عنوان : میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی... >>
بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي حقوقي رومي-ژرمني-كامن لا و حقوق اسلامي
عنوان : بررسي مكاتب حقوقي در سيستم هاي... >>

همه محصولات جدید